Zertifikate

Ex ST 14ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus 
Ex ST 14 1Ö/1S - 2m
Mat.‑Nr.: 1045467 (Alte Mat.‑Nr.: 14053912)
ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus
Ex ST 14 1Ö/1S - 5m
Mat.‑Nr.: 1045463 (Alte Mat.‑Nr.: 14053907)
ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus
Ex ST 14 1Ö/1S - 10m
Mat.‑Nr.: 1045450 (Alte Mat.‑Nr.: 14053303)
ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus
Ex ST 14 1Ö/1S - 10m / -40°C
Mat.‑Nr.: 1390873 (Alte Mat.‑Nr.: –)
ATEXIECExINMETRO
Ex ST 14 2Ö - 2m
Mat.‑Nr.: 1184170 (Alte Mat.‑Nr.: 14553305)
ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus
Ex ST 14 2Ö - 5m
Mat.‑Nr.: 1179314 (Alte Mat.‑Nr.: 14553303)
ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus
Ex ST 14 2Ö - 10m
Mat.‑Nr.: 1178931 (Alte Mat.‑Nr.: 14553301)
ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus
Ex 14 AZ-95-SATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus 
Ex 14 AZ-95-S 1Ö/1S - 2m
Mat.‑Nr.: 1188713 (Alte Mat.‑Nr.: 14066901)
ATEX
Ex 95 AZATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus 
Ex 95 AZ 1Ö/1S
Mat.‑Nr.: 1177750 (Alte Mat.‑Nr.: 95066301)
ATEXEAC ExIECExcCSAus
Ex 95 AZ 2Ö
Mat.‑Nr.: 1180106 (Alte Mat.‑Nr.: 95566301)
ATEXEAC ExIECExcCSAus
Ex AZ 16ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus 
Ex AZ 16 1Ö/1S - 2m
Mat.‑Nr.: 1172494 (Alte Mat.‑Nr.: 16253304)
ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus
Ex AZ 16 1Ö/1S-5N - 2m
Mat.‑Nr.: 1180265 (Alte Mat.‑Nr.: 16253911)
ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus
Ex AZ 16 1Ö/1S-30N - 2m
Mat.‑Nr.: 1172472 (Alte Mat.‑Nr.: 16253302)
ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus
Ex AZ 16 1Ö/1S - 5m
Mat.‑Nr.: 1172484 (Alte Mat.‑Nr.: 16253303)
ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus
Ex AZ 16 1Ö/1S-5N - 5m
Mat.‑Nr.: 1178788 (Alte Mat.‑Nr.: 16253910)
ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus
Ex AZ 16 1Ö/1S-30N - 5m
Mat.‑Nr.: 1172264 (Alte Mat.‑Nr.: 16253301)
ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus
Ex AZ 16 1Ö/1S - 10m
Mat.‑Nr.: 1175316 (Alte Mat.‑Nr.: 16253309)
ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus
Ex AZ 16 1Ö/1S-5N - 10m
Mat.‑Nr.: auf Anfrage (Alte Mat.‑Nr.: –)
ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus
Ex AZ 16 1Ö/1S-30N - 10m
Mat.‑Nr.: 1173186 (Alte Mat.‑Nr.: 16253307)
ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus
Ex AZ 16 2Ö/1S
Mat.‑Nr.: 1210562 (Alte Mat.‑Nr.: –)
ATEXEAC ExIECEx
Ex AZ 16 2Ö/1S-5N
Mat.‑Nr.: 1210564 (Alte Mat.‑Nr.: –)
ATEXEAC ExIECEx
Ex AZ 16 2Ö/1S-30N
Mat.‑Nr.: 1210566 (Alte Mat.‑Nr.: –)
ATEXEAC ExIECEx
Ex ES 98 STATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus 
Ex ES 98 ST-11
Mat.‑Nr.: 1255734 (Alte Mat.‑Nr.: 9100533001)
ATEXEAC ExIECEx
Ex ES 98 ST-02
Mat.‑Nr.: 1304203 (Alte Mat.‑Nr.: 9105533001)
ATEXEAC ExIECEx
Ex 335 AZATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus 
Ex 335 AZ 1Ö/1S
Mat.‑Nr.: 1170356 (Alte Mat.‑Nr.: 93053301)
ATEXEAC ExIECExINMETRO
Ex 335 AZ 2Ö
Mat.‑Nr.: 1170563 (Alte Mat.‑Nr.: 93553301)
ATEXEAC ExIECExINMETRO
Ex 355 AZATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus 
Ex 355 AZ 1Ö/1S
Mat.‑Nr.: 1179075 (Alte Mat.‑Nr.: 92053301)
ATEXIECExINMETRO
Ex 355 AZ 2Ö
Mat.‑Nr.: 1180261 (Alte Mat.‑Nr.: 92553301)
ATEXIECExINMETRO
Ex ST 61ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus 
Ex ST 61 1Ö/1S - 3m
Mat.‑Nr.: 1047851 (Alte Mat.‑Nr.: 61053300)
ATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus
Ex AZ 16-3DATEXEAC ExIECExINMETROcCSAus 
Ex AZ 16 2Ö/1S-3D
Mat.‑Nr.: 1210553 (Alte Mat.‑Nr.: 16953306)
Ex AZ 16 2Ö/1S-5N-3D
Mat.‑Nr.: 1210556 (Alte Mat.‑Nr.: 16953307)
Ex AZ 16 2Ö/1S-30N-3D
Mat.‑Nr.: 1210560 (Alte Mat.‑Nr.: 16953308)